Rođena 1993. god. Bačka Topola

Diplomirani fizioterapeut, Medicinski fakultet u Novom Saadu iz oblasti medicinske rehabilitacije-diplomirala na temu povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

Trenutno student master studija iz oblasti medicinske rehabilitacije.

Od 2021. godine fizioterapeut ženskih košarkaških selekcija.

Autor i koautor naučno-istraživačkih radova iz oblasti ortopedije, koji su izlagani na kongresima biomedicinskih nauka.

Bivša reprezentativka Srbije I crne Gore u košarci.